30 Metre Sepetli Vinç Kiralama

30 metre sepetli vinç kiralama ile zamandan, üzücü iş kazalarından ve gereksiz ilave maliyetlerden kurtulmak mümkün olmaktadır. Uygun ücretlerle, işin uzmanı ve emniyet kurallarına azami dikkat eden kurumsal firmalar 30 metre sepetli vinç kiralama işinde müşterilerine emsalsiz çözümler sunmaktadır.

30 Metre Sepetli Vinç Kiralama İşi

Son yıllarda yaşanan iş kazalarında özellikle yüksekten düşmelerden dolayı büyük can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Vinç kazalarının çoğu emniyet tedbirlerine riayet edilmemesi ve düzgün makine ve teçhizatların kullanılmaması nedeniyle meydana gelir. Zarar gören kişiyi ve yakınlarını derin sıkıntılara sokarken, iş yeri sahibini ve işverenleri daha da fazla yormaktadır. Yeni iş güvenliği kanunları nedeniyle, iş kazalarından dolayı büyük yükümlülükler altına girmiş olan işverenler, yeterli emniyet tedbirlerini almadıkları durumlarda cezai müeyyide ile karşılaşmaktadırlar. Bununla birlikte, kazazede ve ailesine karşı duyulan vicdani sorumlulukların ağır yükü ile de yüzleşmek zorunda kalan işverenlerin, tedbirlerini önceden ve rasyonel almaları önem arz etmektedir. Bu tedbirlerin başında da doğru makinelerin doğru yer ve doğru zamanda kullanılmasından kaçınılmaması gerçeği gelmektedir.

Yüksekten Düşme Kazaları Nasıl Önlenebilir?

Yüksekte çalışılan iş alanlarında en önemli yardımcı makinelerin başında vinçler gelmektedir. Bazı kazalarda görülmektedir ki, 30 metre sepetli vinç kiralama için biraz kaynak ayrılsa, çoğu kazanın önüne geçilebilecektir. 20 ila 85 metre arasında uzanma limitlerine sahip olan vinçler, insan kudretinin üzerindeki yüklerin ve malzemelerin taşıma, kaldırma, indirmesini sağlamaktadır. Sepetli vinçler ise, yüksekte ve tehlikeli iş sahalarında görev yapan personelin iş güvenliğini azami hale getiren kıymetli bir iş makinesidir. Sepetli vinçler, yüksekte yapılan işler esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi yapıldığı zamanlarda aranan temel makinelerden biridir.

30 Metre Sepetli Vinç Neden Tercih Ediliyor

Sepetli vinçlerin en çok kullanılanlarından biri de 30 metre olanlarıdır. 30 metre sepetli vinç kiralama şartları, genelde satın alınma fiyatlarına göre çok daha gelmektedir. İşverenler tarafından özellikle mobil özellikli olan 30 metre sepetli vinç kiralama daha fazla tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise kolay taşınarak istenilen yere götürülebilmesi, hareket kabiliyetinin yüksek olması ve araçların girebildiği her yerde etkinlikle çalışabilmesidir. Bu tip vinçler genellikle yüksek binaların dış cephelerinde yapılacak her türlü onarımda, bina dışlarına reklama yönelik afiş takılmasında ve buna benzer yüksek yerlerde yapılacak diğer işlerde etkin ve verimli olarak kullanılmaktadır. 30 metre sepetli vinç kiralama yapıldığı takdirde, mobil olanları tercih edilirse, şehir içi trafiğinde kamyonlarla taşınacak olması, zamandan büyük tasarruf sağlamaktadır.